Parafia Żarnowiec

Przejdź do treści
XXXIII Niedziela Zwykła - ogłoszenia duszpasterskie (19.11.2017r.)
 
1. W miesiącu listopadzie modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach. Koronka do Miłosierdzia Bożego, codziennie po Mszy świętej, w czwartek na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu, a w niedziele po sumie. Zachęcam do liczniejszego udziału w modlitwie za zmarłych.
2. W piątek na Mszę świętą i spotkanie zapraszam: uczniów klas VI i VII oraz Akcję Katolicką. Czytaj więcej...
 
XXXII Niedziela Zwykła - ogłoszenia duszpasterskie (12.11.2017r.)
 
1. W miesiącu listopadzie modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach. Koronka do Miłosierdzia Bożego, codziennie po Mszy świętej, w czwartek na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu, a w niedziele po sumie. Zachęcam do liczniejszego udziału w modlitwie za zmarłych.
2. W czwartek na Mszę świętą i spotkanie zapraszam rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, a w piątek uczniów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Czytaj więcej...
 
Przykazania kościelne
Pierwsze przykazanie: W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
 
Przykazania kościelne, jak przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego, odnoszą się do życia moralnego i należą do prawa pozytywnego, ogłaszanego przez władzę pasterską w Kościele. W historii Kościoła wielokrotnie zmieniała się ich liczba i brzmienie. Było to podyktowane osłabieniem pewnych form pobożności. Stąd też przykazania kościelne eksponują te praktyki pobożności chrześcijańskiej, które w konkretnym czasie były lub są szczególnie zagrożone i zaniedbywane.
Zmian w dotychczasowym brzmieniu przykazań kościelnych dokonał Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) z 1992 roku. Czytaj więcej...
XXXI Niedziela Zwykła - ogłoszenia duszpasterskie (5.11.2017r.)
 
1. Dziś po Mszach świętych adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie także zmiana tajemnic różańcowych.
2. W listopadzie modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach. Czytaj więcej...
 
Uroczystość Wszystkich Świętych - ogłoszenia duszpasterskie (1.11.2017r.)
 
1. Dziś o 12.30 na naszym cmentarzu procesja z modlitwami za zmarłych.
2. Jutro wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu Msze święte o 7.00 i 17.00.
3. W miesiącu listopadzie można zyskiwać odpusty za zmarłych: Czytaj więcej...
 
MISERERE MEI DEUS...
 
Nie ma chyba takiego człowieka, który nie uczest­niczyłby w pogrzebie. Zwykle te chwile kojarzą się nam ze smutkiem, łzami, kondolencjami, ceremonią pogrze­bową i ostatnimi chwilami, w których nasze oczy wi­dzą ciało i trumnę zmarłego. Śmierć jest zakończeniem pewnego etapu ludzkiego życia; etapu ziemskiego, kie­dy człowiek ma możność zasługiwania przed Bogiem - Stwórcą, Dawcą życia i śmierci; zasługiwania na to, aby "oglądać Boga twarzą w twarz takim, jakim jest". Śmierć jest paschą, przejściem do życia w Królestwie Niebieskim. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że "Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, opuszcza ciało i staje w obliczu Pana" (KKK 1681). Spełniają się wówczas słowa, które wypowiadamy w Credo: "oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecz­nego w przyszłym świecie".
 Miesiąc listopad w tradycji chrześcijańskiej jest czasem szczególnej pamięci o naszych zmarłych; rów­nież o tych, o których nikt już nie pamięta. Nie jest to jednak czas żałoby. Zaduma nad grobami naszych bli­skich jest na pewno okazją do wspomnień, ale powinna to być również okazją do refleksji nad własnym życiem i jego sensem. Czytaj więcej...
 
XXX Niedziela Zwykła – ogłoszenia duszpasterskie (29.10.2017r.)

1. We wtorek zakończenie nabożeństw różańcowych.
2. W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte w porządku niedzielnym. O 12.30 procesja z modlitwami za zmarłych na naszym cmentarzu.
3. W czwartek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Czytaj więcej...
XXIX Niedziela Zwykła – ogłoszenia duszpasterskie (22.10.2017r.)

1. Trwa miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w nabożeństwach różańcowych w kościele, jak również do odmawiania różańca w rodzinach.
2. Dziś rozpoczyna się tydzień misyjny. Modlimy się za misje na wszystkich kontynentach, modlitwą i ofiarą wspomagamy misjonarzy Czytaj więcej...
XXVIII Niedziela Zwykła – ogłoszenia duszpasterskie (15.10.2017r.)

1. Trwa miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w nabożeństwach różańcowych w kościele, jak również do odmawiania różańca w rodzinach.
2. Za tydzień niedziela misyjna, która rozpoczyna .Czytaj więcej..
XXVII Niedziela Zwykła – ogłoszenia duszpasterskie (8.10.2017r.)

1. Dziś obchodzimy XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Po Mszach świętych zbiórka do puszek na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2. W sobotę, 21 października, odbędzie się pielgrzymka Czytaj dalej...
XXVI Niedziela Zwykła – ogłoszenia duszpasterskie (1.10.2017r.)

1. Dzisiaj początek nabożeństw październikowych. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane: w dni powszednie po Mszy świętej, w czwartki na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu, a w niedziele bezpośrednio po sumie. Zapraszam do jak najliczniejszego udziału w modlitwie różańcowej, również dzieci i młodzież. W pierwszym dniu dzieci otrzymają specjalne plansze, do których w kolejnych... Czytaj dalej...
Jak powinno przeżywać się poszczególne części Mszy świętej?

Najważniejsze miejsca
Kościół
Wchodząc do kościoła, zanurzamy palce w wodzie święconej, czynimy znak krzyża. Przypominamy sobie swój chrzest. To przez ten pierwszy sakrament weszliśmy do Kościoła. To chrzest daje nam „bilet wstępu” na Eucharystię. Uświadom sobie: nie jestem tu widzem, ale uczestnikiem; mam swoje miejsce, jestem domownikiem, synem (córką) Pana Domu. Ceniłbyś sobie zaproszenie na raut u burmistrza czy prezydenta? Tu zaprasza cię sam Bóg, Twój Ojciec! Ceń sobie to, bądź sobą, zachowaj się godnie! Nie rób łaski Panu Bogu, bo to ON daje łaskę tobie.
Ambona
Ambona jest wezwaniem do postawy słuchania Słowa Bożego.
Ołtarz
Ołtarz przypomina nam o obecności Chrystusa. Jest symbolem ofiary wewnętrznej, którą każdy z nas składa w sercu.
Miejsce Przewodniczenia
Na czele zgromadzenia stoi zmartwychwstały Chrystus, główny celebrans Eucharystii. Kapłan reprezentuje Chrystusa, działa, jak mówi teologia, w osobie Chrystusa. Sam kapłan (niezależnie od jego osobistej grzeszności czy świętości) jest znakiem obecności Chrystusa. Kapłan nie stoi „ponad” wspólnotą, ale jest „dla niej”, na wzór Chrystusa umywającego nogi. Czytaj więcej...
© Parafia Rzymskokatolicka w Żarnowcu 2015 - 2017
Wróć do spisu treści